Kinderpraktijk Budel

Psychomotorisch Kindercoach

Reflex Integratie /Primaire reflexen

Aan de basis van de motorische ontwikkeling staan de primaire ( neurologische) reflexen. Dit zijn de onbewuste bewegingen die elk kind voor en vanaf de geboorte maakt en bij doorontwikkeling een startpunt vormen voor een nieuwe ontwikkelingsfase. Denk bijvoorbeeld eens aan het wiebelende nekje van een baby'tje. Met behulp van de Hoofd Hechting Reflex wordt dit hoofdje steeds steviger, en op het moment dat het baby'tje zelf het nekje bewust omhoog kan houden is het kindje in staat om te oefenen met het omrollen en het zitten. Elke reflex die bewust in het brein wordt opgenomen ( geinhibeerd) zorgt voor de start van een nieuwe ontwikkeling.

De motorische ontwikkeling doorloopt een aantal fasen:

o  reflexfase ( de onbewuste bewegingen )

o  slurffase ( het omrollen en tijgeren van een baby)

o  symmetriefase ( het vastpakken met twee handen tegelijk)

o  lateralisatiefase ( linkerkant en rechterkant van het lijf doen verschillende bewegingen, denk maar aan kruipen, lopen en huppelen)

Wanneer een kind de laatste fase goed doorlopen heeft is het in balans en werken niet alleen de beide kanten van het lijf samen maar ook de beide hersenhelften.

Wanneer er een verstoring is opgestreden in deze ontwikkeling en er restanten van reflexen achterblijven veroorzaakt dit een soort kettingreactie in de hele motorische ontwikkeling en kan het tot gevolg hebben dat in de uiteindelijk laatste fase, de samenwerkende fase, hiaten zijn ontstaan.

Dit wordt zichtbaar wanneer kinderen van 8, 9 jaar nog niet kunnen huppelen of kruipen, of hun ene knie met hun andere hand niet aan kunnen raken.

Met behulp van een screening kunnen deze reflexrestanten worden opgespoord en door middel van een intensief maar effectief oefenprogramma ( wat voor een groot deel thuis moet worden uitgevoerd) worden deze reflexen alsnog onder controle gebracht worden en komt de ontwikkeling weer op gang.

Het programma is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf de kleuterleeftijd . In eerste instantie vindt er een uitgebreide screening plaats waarbij gekeken wordt naar de werking van de ogen, de reflexen en de motoriek. Dit duurt ongeveer 11/2 uur. Aansluitend worden meteen oefeningen meegeven. De volgende sessies vinden plaats om de 4 weken. Er zullen zo'n 6 tot 8 sessies nodig zijn.